Vereniging Memento Mori

Uitvaartvereniging Memento Mori is opgericht in 1934 en heeft een duidelijke en diep gewortelde maatschappelijke functie binnen het dorp Surhuisterveen. Het doel van de vereniging is voor leden een uitvaart (begrafenis of crematie) te verzorgen volgens de wensen van de overledene en/of diens nabestaanden tegen een zo laag mogelijke prijs en zonder winstoogmerk. Memento Mori is er voor alle inwoners van Surhuisterveen, ongeacht religie en levensbeschouwing.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel worden geregeld. De eerste dagen na het overlijden van een dierbare zijn vaak verwarrend en druk. Ondanks dit verdriet moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Uitvaartvereniging Memento Mori neemt graag, samen met de nabestaanden deze taak op zich.

De vereniging verzorgt de uitvaart van haar leden. Hierbij kan er gekozen worden voor een begrafenis of een crematie. Voor de uitvaartverzorging heeft onze vereniging afspraken gemaakt met Nijboer Uitvaartzorg uit Drogeham. Maar natuurlijk bepaalt u of uw nabestaanden wie de uitvaart verzorgt. In nauw overleg worden zaken geregeld zoals rouwkaarten, de laatste verzorging, advertenties, de kist, bloemen en de voorbereiding van de wijze waarop de uitvaart zal plaatsvinden.

Door u in te schrijven bij de vereniging wordt u lid. U betaalt hiervoor contributie en u hebt inspraak via de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast het verzorgen van de uitvaart, biedt uw lidmaatschap ook een ledenkorting op de diensten van Nijboer Uitvaartzorg en een korting op het basis aannametarief van de uitvaartkosten bij Nijboer Uitvaartzorg. Wenst u of uw nabestaanden dat de uitvaart door een andere uitvaartverzorger dan Nijboer Uitvaartzorg wordt verzorgd dan wordt dit uiteraard gerespecteerd. 

Lidmaatschap
Tarief lidmaatschap
Overschrijven
Tarief overschrijven