Steenfonds

Het Steenfonds was bedoeld om leden en niet leden die grafmonumenten in eigendom hadden in de gelegenheid te stellen om deze voor onbepaalde tijd te laten onderhouden door de beheercommissie van de begraafplaats. Sinds 1 juni 2016 is het echter niet meer mogelijk hiervoor een overeenkomst af te sluiten. Mocht u het monument willen laten onderhouden dan adviseren wij u dit te laten verzorgen door de steenhouwerij die het monument levert. U kunt dit direct bij aankoop van het monument regelen.

Uiteraard worden de verplichtingen van bestaande afgesloten overeenkomsten m.b.t. het Steenfonds door onze uitvaartvereniging nagekomen. Dit onderhoud vindt uitsluitend plaats als daarvoor een afkoopsom is betaald. Dit bedrag wordt door de beheercommissie bepaald. Het herstel en eventuele vervanging als gevolg van schade, toegebracht door ‘derden’, is niet voor rekening van het Steenfonds. Vervanging van een grafmonument als gevolg van verwering of andere natuurlijke invloeden is eveneens niet voor rekening van het Steenfonds.

De onderhoudsdienst is gekoppeld aan de rechten van het graf.

Het onderhoud van een grafmonument omvat de volgende werkzaamheden:

  • Het jaarlijks schoonmaken van het grafmonument (aangroei algen verwijderen).
  • Het periodiek schoonmaken van de steenslag voor het monument.
  • Het verwijderen van eventuele begroeiing van het grafmonument en of steenslag.
  • Het opnieuw vastleggen van eventueel losliggende banden en platen.
  • Het, indien nodig, weer in verticale stand plaatsen van het grafmonument.
  • Het, indien nodig, opnieuw duidelijk leesbaar maken van de belettering.
  • Het in goede staat van onderhoud houden van de hekwerken (uitsluitend als dit in de overeenkomst is opgenomen).

Het onderhoud aan struiken en gedenkplaten is altijd uitgesloten.