Rechthebbende administratie

Na een jaar hard werken kunnen we u melden, dat de rechthebbende administratie bijna op orde is. Hoewel aan het einde van het publicatiejaar van meer dan 50 procent van de graven de rechthebbenden bekend zijn, streven we naar een percentage van 70 procent.

Om dit te realiseren hebben we besloten het publicatiejaar te verlengen tot
1 maart 2020. Zo krijgen meer rechthebbenden de kans om alsnog de overeenkomst te formaliseren die destijds bij aankoop van het graf (door ouders e.a.) is aangegaan. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Door de recente communicatieronde met onze leden en de rechthebbenden is het door de vele vragen die er zijn extra druk. Wij vragen uw begrip voor het feit, dat wij niet iedereen direct te woord kunnen staan. Indien u vragen hebt kunt u ons altijd bereiken via 06–45214222, mogelijk krijgt u dan de voicemail, als u uw naam en telefoonnummer duidelijk inspreekt, dan bellen wij u ten alle tijde terug, echter dit kan op dit moment wel enige tijd duren.
Wij willen u verzoeken om uitsluitend dit nummer te gebruiken voor telefonisch contact!
Ook kun u uw vraag via mail stellen aan de secretaris, hiervoor klikt u hier of via info@mementomori-surhuisterveen.nl. Contact via mail heeft op dit moment onze voorkeur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds 1991 bestaat er voor begrafenisverenigingen een verplichting om een registratie van overledenen en rechthebbenden (in een automatiseringssysteem) te voeren. Memento Mori is bezig met het vullen van dit systeem. Om dit te realiseren moeten de rechthebbende van de graven worden achterhaald. Zodra de rechthebbende van het graf in beeld is, wordt de overeenkomst geformaliseerd die destijds bij aankoop van het graf (door ouders e.a.) is aangegaan. Met het aangaan van deze overeenkomst is de rechthebbende de eerste verantwoordelijke voor de staat en het onderhoud van het graf (monument). 

De rechthebbende heeft hierdoor een aantal verplichtingen:
1. Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende, zoals adresgegevens.
2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage.

3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing).

Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het ‘recht tot begraven’ op grond van de bepalingen uit het beheersreglement komen te vervallen. Een ander belangrijk element van deze registratie is de verkrijgingsdatum en de ingangsdatum van bepaalde grafrechten. Na 38 jaar vanaf de ingangsdatum, moeten rechthebbenden worden aangeschreven om te informeren of ze het ‘recht tot begraven’ met 10 jaar willen verlengen. Zonder automatisering en correcte adresgegevens is het niet mogelijk om dit tijdig uit te voeren.

 

De nu nog onbekende rechthebbenden worden doormiddel van publicaties in dagbladen en op de website gevraagd om zich alsnog voor 1 maart 2020 te gaan melden. Ook worden op de begraafplaats bij de graven waarvan nu nog geen rechthebbende is gevonden de bordjes herplaatst. Nog steeds geldt hier de oproep om zich als rechthebbende c.q. familielid te melden bij Memento Mori.

Doet u dit niet, dan vervallen de grafrechten aan de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben, dat de vereniging besluit om de graven waarvan zich geen rechthebbende heeft gemeld te verwijderen.

Heeft u contact gehad met de begraafplaatsadministratie dan mag u het bordje wegpakken en bij het baarhuisje achterlaten voor de beheerder. In maart 2020 zullen wij ook de laatste bordjes verwijderen.

Let op! Na dit publicatiejaar (dus per 1 maart 2020) verliezen alle bestaande grafbewijzen (ook van gereserveerde, nog lege, graven), waarvan zich geen rechthebbende hebben gemeld, hun rechtsgeldigheid. Het is dus belangrijk, dat u even de tijd neemt om dit in uw administratie na te kijken en actie te ondernemen. Ook als u geen grafbewijs van het graf kunt overleggen is het toch van groot belang om u te melden. U kunt zich dan nl. als rechthebbende laten registeren voor het betreffende graf en de rechten voor het graf overnemen, hiervoor hoeft er geen familierelatie te bestaan.

In bijgaande bijgewerkte overzichten (per datum van 15 oktober 2019) kunt u per perk zien aan wie het grafrecht bij aankoop is verstrekt. Van deze oorspronkelijke rechthebbende zoeken wij nu de actuele contactgegevens c.q. de rechtsopvolger voor een correcte rechthebbende registratie.

Rechthebbende perk A
Rechthebbende perk B en B-E
Rechthebbende perk C
Rechthebbende perk D
Rechthebbende perk E
Rechthebbende perk F
Rechthebbende perk G
Rechthebbende perk H
Rechthebbende Urn U/UV en GAL

Mocht u een bordje aantreffen bij het graf van uw familielid, dan willen wij u vragen de instructies die daarop staan zo spoedig mogelijk op te volgen. U kunt het aangegeven nummer bellen. U krijgt dan de voicemail, maar u wordt teruggebeld als u uw naam en telefoonnummer inspreekt op de voicemail. U kunt ook contact opnemen per mail (voorkeur). Ook als u niet direct nabestaande bent, maar wel meer weet van familierelaties van bepaalde graven, ontvangen wij graag van u aanvullende informatie.

Deze informatie wordt ook kenbaar gemaakt op het publicatiebord van de begraafplaats. Voor meer informatie kunt u mailen naar:
begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl

De handout van de presentatie zoals deze is gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 treft u hier 
Onderstaande documenten geven een overzicht van veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden.
Algemeen
Toelichting grafakte (grafovereenkomst)
Toelichting sepa-machtiging

 

REGISTRATIE 'ONLINE BEGRAAFPLAATSEN'
De graven van de begraafplaats in Surhuisterveen worden ook gepubliceerd op
www.online-begraafplaatsen.nl

Het doel van het project 'Online Begraafplaatsen' is het gratis beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Deze vrijwilligersorganisatie brengt alle graven van Nederland in kaart. Op deze site kan worden gezocht op de naam van een overledene. Tevens wordt de status en de verantwoordelijke van het grafmonument vermeld. De rechthebbende kan dan op grond van deze status actie gaan nemen om indien nodig het monument te laten renoveren. Op verzoek kan een foto van het monument worden opgevraagd.

Zie ook de veel gestelde vragen via bijgaande link:  www.online-begraafplaatsen.nl/doelstelling.asp