Regels en Beheersreglement

Iedere begraafplaats dient te voldoen aan de Wet op de lijkbezorging. Deze wet regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriële regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

Tevens is er op onze begraafplaats een Beheersreglement van toepassing. Deze is opgesteld door mr. W. van der Putten uit Velp. Mr. van der Putten is juridisch adviseur en gespecialiseerd in grafrechten en alles wat daarmee samenhangt.

Kijk hier voor de volledige tekst van het Beheersreglement.

Voor meer informatie over de regels rondom begraven en cremeren kunt u terecht op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven