Een eigen begraafplaats

Uitvaartvereniging Memento Mori heeft haar eigen begraafplaats aan de Vierhuisterweg in Surhuisterveen. De begraafplaats dateert van 1908. Het monumentale rietgedekte baarhuis met klokkenstoeltje is een fraai voorbeeld van Jugendstil in deze regio. Het baarhuisje is destijds ontworpen door de architect A. Velding uit Buitenpost en gebouwd door aannemer H.J. Kuipers te Surhuisterveen. Ook het toegangshek is van cultuurhistorisch en architectonisch belang. Het rechthoekige terrein is omringd met prachtige beuken. 

Op de begraafplaats is de tevens de mogelijkheid een urn te plaatsen in één van de aanwezige urnenmuren. Tevens is er een strooiveld aanwezig waar de as van de overledene verstrooid kan worden. 

Op de begraafplaats zijn regels van orde voor de toegang en is een Beheersreglement van toepassing.

Mocht de voorkeur uitgaan naar een begraafplaats in een andere plaats dan kan Uitvaartvereniging Memento Mori dit ook regelen. Ook in dit geval moet contact opgenomen worden met Nijboer Uitvaartzorg.

Grafrechten
Vanaf 1999 geeft onze vereniging grafrechten uit voor bepaalde tijd. Deze periode is 40 jaar nadat het graf is gesloten. Op 15 april 2014 is bepaald, dat deze termijn direct ingaat bij het verkrijgen van het ‘recht tot begraven’, dit recht kan telkens met 10 jaar worden verlengd. Onbepaalde grafrechten worden sinds 1999 niet meer uitgegeven. Ook niet als een kelder wordt toegepast. De kelder wordt ook geruimd als de grafrechten vervallen voor hergebruik van het graf. Grafrechten vervallen als de rechthebbende besluit deze niet te verlengen of als de rechthebbende niet meer voldoet aan zijn/haar verplichtingen. 

Kijk hier voor meer informatie over grafrechten.

Grafrecht
Regels en Beheersreglement
Tarieven
Steenfonds
Gedenkboom